/* */

Strona szkoły i aktualności
Strona Internatu ZSLiZ
 
UWAGA UCZNIOWIE KOŃCZĄCY GIMNZJUM!
W TYM ROKU PROWADZIMY NABÓR NA NASTĘPUJACE KIERUNKI:
 
 
Technikum Nr 1
 • Technik hotelarstwa ze specjalnością ELEMENTY MODELINGU I STYLIZACJI

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością PROMOCJA ZDROWIA

 • Technik rolnik ze specjalnością AGROBIZNES

 • Technik logistyk ze specjalnością WOJSKOWĄ

 • Technik ochrony środowiska OCENA STANU ŚRODOWISKA

 • Technik geodeta OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

 • Technik architektury krajobrazu PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Podanie o przyjęcie do Technikum Nr 1
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum ogólnokształcące ze specjalnością POLICYJNO-POŻARNICZĄ LUB DZIENNIKARSKĄ

 • Podanie o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (Rolnik)

 • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (Technik rolnik)

 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów (Kucharz)

 • T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych (Cukiernik)

 • R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych (Florysta)

 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 • Podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 • Szkoła Policealna Nr 1
 • Opiekun osoby starszej

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 • Technik administracji

 • Technik rachunkowości

 • Technik masażysta

 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej Nr 1
 •