/* */

Strona szkoły i aktualności
ZJAZD ABSOLWENTÓW
70-lecia Szkoły
w dniach 17-18 czerwca 2016 r.
Strona Internatu ZSLiZ
Oferta wakacyjna!!!


 
UWAGA UCZNIOWIE KOŃCZĄCY GIMNZJUM!
W TYM ROKU PROWADZIMY NABÓR NA NASTĘPUJACE KIERUNKI:
 
 
II Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Ogólnokształcące ze specjalnością EDUKACJA POLICYJNO-POŻARNICZA

 • Wniosek o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego
 • Technikum Nr 1
 • Technik logistyk ze specjalnością EDUKACJA WOJSKOWA

 • Technik rolnik ze specjalnością MECHANIKA MASZYN ROLNICZYCH

 • Technik geodeta ze specjalnością KOSZTORYSOWANIE

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością PROMOCJA ZDROWIA

 • Technik architektury krajobrazu ze specjalnością FLORYSTA

 • Technik hotelarstwa ze specjalnością MODELING I STYLIZACJA lub BARMAN/BARISTA

 • Wniosek o przyjęcie do Technikum Nr 1
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (forma zaoczna)
 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (Rolnik)

 • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (Technik rolnik)

 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów (Kucharz)

 • T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych (Cukiernik)

 • R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych (Florysta)

 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 • Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 • Szkoła Policealna Nr 1 (forma zaoczna)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 • Technik administracji

 • Technik rachunkowości

 • Technik geodeta

 • Technik masażysta

 • Opiekun medyczny

 • Opiekun osoby starszej

 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej Nr 1
 •