Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku to placówka, dla której obok kształcenia zawodowego niezwykle istotne jest krzewienie narodowej tradycji. Jak co roku osiemnastego  listopada dali temu wyraz uczniowie podczas uroczystego apelu upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Tym razem pomysł na uczczenie wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu dwóch lat zrodził się po spotkaniu młodzieży z goszczącą w ZSLiZ Panią Marią Stypułkowską-Chojecką pseudonim „Kama”. W przygotowanej etiudzie w rolę Dziadka-mentora wpajającego miłość do Ojczyzny w pozornie niesfornych wnuczków _ Darię Toczyłowską, Janusza Branickiego wzbraniających się przed wysłuchaniem przedstawianych przez „prezenterki telewizyjne” (Kamilę Domalewską, Igę Sieńko, Danielę Szczytowską) opowieści dotyczących drogi Polski do wolności wcielił się Mateusz Kowalewski, uczeń klasy II Tb. Całość zamknęło efektowne i pełne liryzmu wystąpienie Wolności _ Pauliny Jagiełko uczennicy klasy II Ls, która podobnie jak jej malarski odpowiednik znany z dzieła Eugéne Delacroix zjednoczyła pod sztandarem Rzeczypospolitej starych oraz młodych i powiodła ku lepszej przyszłości.

Przemysław Michniewicz

IMG_2526.jpg
IMG_2527.jpg
IMG_2530.jpg
IMG_2533.jpg