Powiatowe Targi Edukacyjne w ZSLiZ

Ofertę edukacyjną przygotowaną przez oleckie szkoły ponadgimnazjalne mogli poznać uczniowie klas trzecich gimnazjów podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych. W wydarzeniu, które miało miejsce w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, oprócz gospodarzy udział wzięli reprezentanci: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Przybyli także przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Padagogicznej.

Tegoroczne targi były doskonałą okazją dla tych osób, które wciąż poszukują szkoły dla siebie. Dzięki zorganizowanym przez różne placówki oświatowe punktom informacyjnym uczniowie kończący drugi poziom kształcenia mieli szansę porozmawiać ze starszymi kolegami, doradcami zawodowymi oraz nauczycielami o interesujących ich kierunkach. Ponadto przy każdym stoisku dostępne były materiały informacyjne i gadżety promocyjne. Nie zabrakło również próbek umiejętności uczniów poszczególnych szkół, na przykład przy punkcie informacyjnym ZSLiZ można było skosztować potraw przyrządzonych przez uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych i technikum hotelarstwa.

Duże zainteresowanie wśród gimnazjalistów wzbudziły nowe kierunki kształcenia, między innymi promowany przez szkołę znajdującą się przy ulicy Gołdapskiej technik weterynarii ze specjalnością hipoterapia, technik obsługi turystycznej, technik logistyk z klasa wojskową oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Targi edukacyjne to idealna forma dotarcia do ucznia, który po ukończeniu gimnazjum staje przed trudnym wyborem. Gimnazjalista w ostatniej klasie musi zdecydować się na konkretny typu szkoły i zawód, poza tym zobowiązany jest określić miejscowość, z jaką zwiąże się na kolejne kilka lat. Nie są to decyzje łatwe do podjęcia, więc aby pomóc młodym ludziom rozwiać towarzyszące im wątpliwości, myślą nadrzędną tegorocznych targów uczyniliśmy informację uświadamiającą wszystkich, że warto uczyć się w szkołach znajdujących się w powiecie oleckim. Nasze placówki bowiem, oprócz bogatego doświadczenia i wieloletniej tradycji, dysponują bazą dydaktyczną o wysokim standardzie, a jak powszechnie wiadomo, aby zdobyć wiedzę i nauczyć się określonego zawodu, należy mieć do tego odpowiednie zaplecze.
Uważam, że przyjęta przez nas formuła targów edukacyjnych powinna być w przyszłości kultywowana
… powiedziała Marzanna Pojawa-Grajewska, wicedyrektor ZSLiZ w Olecku

Przemysław Michniewicz